เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว รุ่น SK-2, SM2/INOX(Stainless)

เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-Automatic Carton Sealers

Showing all 4 results

Categories