เครื่องขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติ ปิดก้นกล่องด้วยกาวร้อน รุ่น HM-145, HM-146

เครื่องปิดกล่องด้วยกาวร้อน แบบอัตโนมัติ Automatic Carton Sealers with Hot-Melt Glue

Showing all 2 results

Categories