เครื่องพันพาเลท รุ่น ONEWRAP

ONEWRAP
Control-Panel-OnewrapM-Mechanical-BreakeFM-Electromechanical-BrakeSM Mechanical-PreStretchLP-240% Power Pre Stretch

เครื่องพันพาเลท รุ่น ONEWRAP

Product Description

เครื่องพันพาเลท แบบกึ่งอัตโนมัติ จากประเทศอิตาลี แบบฐานหมุน

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องพันพาเลท รุ่น ONEWRAP
– Soft Start & Fix Stop
– สามารถปรับตั้งความเร็วฐานหมุน และความเร็วชุดหัวปล่อยฟิล์มได้
– การทำงานสามารถปรับตั้งเป็นอัตโนมัติหรือปรับตั้งด้วยมือได้
– สามารถปรับตั้งการพันฟิล์มด้านบนและด้านล่างอย่างอิสระ
– ง่ายต่อการติดตั้ง
– แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติชุดหัวปล่อยฟิล์ม || เครื่องพันพาเลท รุ่น ONEWRAP
– M : Mechanical Break
– FM : Electric Break
– SM : Mechanical Pre-Stretch 30-60-90%
– LP : 240% Power Pre Stretch

อุปกรณ์เสริม || เครื่องพันพาเลท รุ่น ONEWRAP
– Slip Way
– Stainless Steel

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องพันพาเลท รุ่น ONEWRAP
พันสินค้าได้สูงสุด : 2.1 เมตร/ 2.4 เมตร
รับน้ำหนักสินค้าได้สูงสุด : 2,400 กก.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานหมุน : 1500มม. / 1650มม. / 1800มม.
ความสูงของฐานหมุน : 75มม.
ไฟเลี้ยง : 220V – 50Hz – Single , phase + PE
น้ำหนักเครื่อง : ประมาณ 580กก. ขึ้นอยู่กับชุดหัวปล่อยฟิล์ม

Video :  https://www.youtube.com/watch?v=AHOqslOS1Qw
Catalog : OneWrap

Categories