เครื่องรัด PET รุ่น P380

P380

เครื่องรัด PET รุ่น P380

Product Description

เครื่องรัด PET จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัด PET รุ่น P380
Strapping qualities : Polypropylene (PP) and Polyester (PET)
Strapping dimensions : widths 13.0 – 19.0 mm
Strapping dimensions : thicknesses 0.40 – 1.35 mm
Weights : 6.8 kg.
Tool sizes with battery : L390 x W135 x H305 mm
Average seal strength : approx. 75% (dependent on strap quality)
Type of seal : Friction weld sealing
Strap tension : 600 – 2000 N (adjustable)
Tensioning speed : approx. 120 – 260 mm/s
Max. air pressure : 6.0 bar / 87 psi
Min. package size: Flat packages: 80 mm, Round packages: 2 x Ø70 mm or 1 x Ø240 mm

Video : https://www.youtube.com/watch?v=qsFWD1XY4KI
Catalog : P380

Categories