เครื่องรัด PET รุ่น P356

P356

เครื่องรัด PET รุ่น P356

Product Description

เครื่องรัด PET จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัด PET รุ่น P356
Strapping qualities : Polypropylene (PP) and Polyester (PET)
Strapping dimensions : widths 16.0 – 19.0 mm
Strapping dimensions : thicknesses 0.40 – 1.35 mm
Weights : 5.4 kg.
Tool sizes with battery : L335 x W107 x H137 mm
Average seal strength : approx. 75% (dependent on strap quality)
Type of seal : Friction weld sealing
Strap tension : 800 – 3700 N (adjustable)
Tensioning speed : approx. 250 mm/s
Max. air pressure : 6.0 bar / 87 psi

Video : https://www.youtube.com/watch?v=BVemofZls0g
Catalog : P356

Categories