เครื่องรัด PET รุ่น P355

P355

เครื่องรัด PET รุ่น P355

Product Description

เครื่องรัด PET จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัด PET รุ่น P355
Strapping qualities : Polypropylene (PP) and Polyester (PET)
Strapping dimensions : widths 10.0 – 16.0 mm
Strapping dimensions : thicknesses 0.40 – 1.05 mm
Weights : 4.75 kg.
Tool sizes with battery : L305 x W104 x H151 mm
Average seal strength : approx. 75% (dependent on strap quality)
Type of seal : Friction weld sealing
Strap tension : 400 – 2100 N (adjustable)
Tensioning speed : approx. 250 mm/s
Max. air pressure : 6.0 bar / 87 psi

Catalog : Datasheet_P355

Categories