เครื่องรัด PET รุ่น P331

P330

เครื่องรัด PET รุ่น P331

Product Description

เครื่องรัด PET จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัด PET รุ่น P331
Strapping qualities : Polypropylene (PP) and Polyester (PET)
Strapping dimensions : widths 19.0 – 32.0 mm
Strapping dimensions : thicknesses 0.60 – 1.53 mm
Weights : 6.4 kg.
Tool sizes with battery : L396 x W166 x H175 mm
Average seal strength : approx. 75% (dependent on strap quality)
Type of seal : Friction weld sealing
Strap tension : 1200 – 7000 N (adjustable)
Tensioning speed : 39 – 63 mm/s
Power supply : Battery Li-Ion 36VDC / 2.5 or 4.0 Ah Li-Ion

Video :
Catalog : P331

Categories