เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A402 with A412

A402+A412

เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A402 with A412

Product Description

เครื่องรัดเหล็กพืด จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A402 Tensioner
Strapping qualities: Uniflex and Ultraflex max. 1100 N/mm2 / 160’000 psi
Strapping dimensions: widths 19.0 – 32.0 mm
Strapping dimensions: thicknesses 0.63 – 1.00 mm
Weight: 4.0 kg

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A412 Sealer
Strapping qualities: Uniflex and Ultraflex max. 1100 N/mm2 / 160’000 psi
Strapping dimensions: widths 19.0 – 32.0 mm
Strapping dimensions: thicknesses 0.63 – 1.00 mm
Weight: 3.4 kg
Average seal strength: approx. 75%

Catalog : A402-A412

Categories