เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A384

A384

เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A384

Product Description

เครื่องรัดเหล็กพืด Interlock จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A384
Strapping qualities : Uniflex and Ultraflex max. 1100 N/mm2 / 160’000 psi
Strapping dimensions : widths 9.5 – 20.0 mm
Strapping dimensions : thicknesses 0.38 – 0.63 mm
Weights : 10 kg.
Average seal strength: approx. 80 %

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A384
A384/16/0.38 – 0.63 Width 16mm. Thicknesses 0.38 – 0.63 mm.
A384/19/0.38 – 0.63 Width 19mm. Thicknesses 0.38 – 0.63 mm.

Catalog : A384

Categories