เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A380

A380

เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A380

Product Description

เครื่องรัดเหล็กพืด Interlock จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A380
Strapping qualities : Uniflex and Ultraflex max. 1100 N/mm2 / 160’000 psi
Strapping dimensions : widths 12.7 – 25.0 mm
Strapping dimensions : thicknesses 0.50 – 1.00 mm
Weights : 17.4 kg.
Average seal strength: approx. 80 %

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A380
A380/16/0.50 – 1.00 Width 16mm. Thicknesses 0.50 – 1.00mm.
A380/19/0.50 – 1.00 Width 19mm. Thicknesses 0.50 – 1.00mm.

Catalog : A380

Categories