เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A3H

A3H

เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A3H

Product Description

เครื่องรัดเหล็กพืด Interlock จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A3H
Strapping qualities : Uniflex regular duty strapping max. 850 N/mm2 / 123’000 psi
Strapping dimensions : widths 9.5 – 20.0 mm
Strapping dimensions : thicknesses 0.38 – 0.60 mm
Weights : 8.5 kg.
Average seal strength: approx. 80 %

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A3H
A3H/16/0.38-0.60 Width 16mm. Thicknesses 0.38-0.60mm.
A3H/19/0.38-0.60 Width 19mm. Thicknesses 0.38-0.60mm.

Video : https://www.youtube.com/watch?v=Tm2KI7F-usA
Catalog : A3H

Categories