เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A337

A337

เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A337

Product Description

เครื่องรัดเหล็กพืด Microlock จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A337
Strapping qualities : Uniflex and Ultraflex max. 1100 N/mm2 / 160’000 psi
Strapping dimensions: widths 9.5 – 20.0 mm
Strapping dimensions: thicknesses 0.38 – 0.63 mm
Weights : 4.45 kg.
Average seal strength: approx. 80 %

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A337
A337/16/0.51-0.63 Width 16mm. Thicknesses 0.51-0.63mm.
A337/19/0.51-0.63 Width 19mm. Thicknesses 0.51-0.63mm.

Video : https://www.youtube.com/watch?v=GPEm3XMVrXI
Catalog : A337

Categories