เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A335

A335

เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A335

Product Description

เครื่องรัดเหล็กพืด Interlock จากประเทศอิตาลี

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A335
Strapping qualities : Ultraflex max. 1100 N/mm2 / 160’000 psi
Strapping dimensions: widths  12.7 – 19.0 mm
Strapping dimensions: thicknesses : 0.50 – 0.58 mm
Weights : 3.9 kg.
Average seal strength: approx. 80 %

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องรัดเหล็กพืด รุ่น A335
A335/16/0.58 Width 16mm. Thicknesses 0.50-0.58mm.
A335/19/0.58 Width 19mm. Thicknesses 0.50-0.58mm.

Optional : TW = Torque wrench tensioning system

Catalog : A335

Categories