เครื่องพันพาเลท รุ่น RA Series

RA
MF/BMF/P

เครื่องพันพาเลท รุ่น RA Series

Product Description

เครื่องพันพาเลท แบบอัตโนมัติ จากประเทศอิตาลี แบบแขนหมุน

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องพันพาเลท รุ่น RA
– มีระบบติด และ ตัดฟิล์มอัตโนมัติ
– มีโปรแกรมพันอัตโนมัติ 4 โปรแกรม และบันทึกได้ 9 รูปแบบการพัน
– สามารถปรับตั้งความเร็วชุดหัวปล่อยฟิล์มได้
– ความเร็วรอบในการพัน Safety Bumper ได้มากที่สุด 7 รอบ/นาที
Safety Panels ได้มากที่สุด 12 รอบ/นาที

คุณสมบัติชุดหัวปล่อยฟิล์ม || เครื่องพันพาเลท รุ่น RA
– FM : Electromagnetic Break
– LP : 200% Power Pre Stretch

อุปกรณ์เสริม || เครื่องพันพาเลท รุ่น RA
– Top Cover Units (Top MFB, Top MFP)

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องพันพาเลท รุ่น RA
พันสินค้าได้สูงสุด : 2.10 เมตร
ไฟเลี้ยง : 380V 3 phase

RA13-11 ขนาดพาเลท : กว้าง 1300มม. X ยาว 1100มม. (d=1710มม.)
RA14-14 ขนาดพาเลท : กว้าง 1400มม. X ยาว 1400มม. (d=1980มม.)
RA16-16 ขนาดพาเลท : กว้าง 1600มม. X ยาว 1600มม. (d=2265มม.)
RA18-18 ขนาดพาเลท : กว้าง 1800มม. X ยาว 1800มม. (d=2545มม.)
RA20-20 ขนาดพาเลท : กว้าง 2000มม. X ยาว 2000มม. (d=2830มม.)
RA26-26 ขนาดพาเลท : กว้าง 2600มม. X ยาว 2600มม. (d=3675มม.)

Video :  https://www.youtube.com/watch?v=Va3hB1A675Y
Catalog : leaflet RA-Rang

Categories