News and Activities

บู้ท PROPAK 2017-1

เรียน ลูกค้าและท่านผู้เยี่ยมชมงาน,

บริษัท นานดี-สตราแพค จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบู้ทของเรา AR21 ที่งาน PROPAK ASIA 2017
(14-18 มิถุนายน 2560)

อย่าลืมมาพบกับพวกเราได้ที่ งาน PROPAK ASIA 2018 (13-16 มิถุนายน 2561)

—————————————————————————

บู้ท PROPAK 2017

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบู้ทของเรา AR21 ที่งาน PROPAK ASIA 2017 (14-17 มิถุนายน 2560)

ขอเชิญชวนมาเยี่ยม Booth No.AR21 (Hall 99) ของ บริษัท นานดี-สตราแพค จำกัดในงาน PROPAK ASIA 2018
BITEC ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 256
1

—————————————————————————


Categories