Our Brands

Our Services

Conveyor

ให้คำปรึกษา และ แนะนำ การออกแบบระบบสายพานส่งกำลัง, ระบบสายพานลำเลียง  ผลิต และ ติดตั้ง เพื่อให้เหมาะสมต่อความเร็วในการผลิต ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Training

อบรบการใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงวิธีการดูแลรักษา แจ้งถึงระยะเวลาของอะไหล่สึกหรอที่จำเป็นต้องเปลี่ยน

After Sale Service

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว ใช่ว่าภารกิจการขายจะสิ้นสุดลง เพราะเราไม่ได้ต้องการขายของเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจบกันไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้ลูกค้าจดจำและเกิดการซื้อซ้ำในครั้งต่อไป